تحلیل فقهی حقوقی ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت دین مکفول یا محکوم علیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

قاضی دادگستری

10.22091/dplic.2024.10516.1015

چکیده

کفیل یا وثیقه گذار متعهد به احضار و تحویل مکفول و یا محکوم علیه است. در عقد کفالت یا قرارداد وثیقه، کفیل یا وثیقه گذار احضار مکفول یا محکوم علیه و در صورت عدم انجام این تعهد، پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه را به عهده میگیرد. پرسش اصلی این است که مبنا و ماهیت التزام کفیل یا وثیقه گذار به پرداخت وجه الکفاله یا وجه الوثاقه چیست؟ آیا این امر ناشی از ضمان قهری اتلاف مال غیر یا ناشی از ضمان و مسئولیت قراردادی و یا به حکم قانون است و یا ذات و یا اطلاق این عقود چنین اقتضایی دارند با توجه به این که برابر ماده ۷۴۶ قانون مدنی و ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی که کفالت و وثیقه را در صورت فوت کفیل یا وثیقه گذار منتفی میداند تعهد کفیل یا وثیقه گذار به احضار مکفول یا محکوم علیه تعهدی غیر مالی و از جنس تعهد به نتیجه است و تنها قوه قاهره و از جمله فوت یا جنون تعهد او را زائل میکند وی ملتزم میشود که هرگاه نتواند به تعهد اصلی خود عمل کند، دین مکفول یا محکوم علیه را به مکفول له یا محکوم له بپردازد. این التزام، تعهد جدیدی است که در نتیجه پیمان شکنی کفیل یا وثیقه گذار بوجود می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jurisprudential analysis of the nature of the guarantor's or surety's obligation to pay the debt of the debtor or the defendant

نویسنده [English]

  • Abdolreza Asadi
.
چکیده [English]

The guarantor or guarantor is obligated to summon and deliver the defendant or the defendant. In the guaranty contract or bail contract, the guarantor or the guarantor undertakes to summon the defendant or the defendant, and in case of failure to fulfill this obligation, he undertakes to pay the bail or bail. The main question is, what is the basis and nature of the guarantor's or bailor's obligation to pay the deposit? Is this a result of the forced guarantee of the loss of property, or is it a result of contractual guarantee and responsibility, or is it due to the law, or does the nature or application of these contracts require such a requirement, considering that according to Article 746 of the Civil Code and Article 234 of the Criminal Procedure Law approved in 1392 with Subsequent amendments and additions, which exclude surety and bond in the event of the death of the guarantor or the guarantor, the guarantor's or the guarantor's obligation to summon the surety or the defendant against a non-financial obligation and standing to a person, and only the authority of Cairo, including death or insanity, can void his obligation. he does. He undertakes to pay the debt of the debtor or the convicted person to the defendant or the convicted person if he is unable to fulfill his original obligation. This obligation is a new obligation that arises as a result of the guarantor's or bailor's breach of contract.

کلیدواژه‌ها [English]

  • commitment
  • guarantor
  • perfect debt
  • defendant
  • surety