اهداف و چشم انداز

نشریه آموزه‌های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با  دسترسی فوری به محتوی خود بصورت آزاد با هدف تبادل بیشتر مرزهای علمی در مقیاس جهانی است که از سوی دانشگاه قم منتشر می شود.


این نشریه جهت ایجاد محیط فکری مناسب برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث حقوق خصوصی کشورهای اسلامی پایه گذاری شده که در دو نسخه چاپی و آنلاین منتشر می شود.

 

تقاضا می شود قبل از ارسال مقاله به این نشریه، حتما راهنمای نویسندگان را مطالعه و براساس آن اقدام شود. 

 

داوران محترم می توانند باثبت نام در سامانه سمیم نور از نرم افزار مشابهت یاب در داوری استفاده فرمایند.