راهنمای نویسندگان

هیئت تحریریه مجله از کلیه اساتید و پژوهشگران دعوت می کند مقالات علمی و پژوهشی خود را با توجه به ضوابط زیر به دفتر مجله ارسال نمایند.

1- نوع مقالات ارسالی برای چاپ باید حاصل مطالعات و تحقیقات نویسندگان و شامل دستاوردهای علمی جدید در تطبیق با حداقل یکی از کشورهای اسلامی باشد.
2- مقالات ارسالی نباید قبلاً در یک مجله منتشر شده باشد و یا همزمان به مجله دیگری ارسال شده باشد.
3- مقاله باید با فرمت فایل Word 2010 با فونت 12Bzar و حاشیه 3 سانتی متر ارسال شود.
۴- مقاله باید از طریق سامانه ادواری دانشگاه قم به آدرس  https://dplic.qom.ac.ir (لینک پست) ارسال شود.


فایل های ارسالی باید شامل موارد زیر باشد:
1- فایل اول فایل کامل مقاله بدون مشخصات نویسنده می باشد (خلاصه فارسی و انگلیسی نیز باید به فایل اصلی پیوست شود)
2- فایل دوم شامل مشخصات (نام، نام خانوادگی، رتبه، رشته، دانشگاه، ایمیل، شماره تماس) نویسندگان به ترتیب اولویت می باشد.
در این قسمت باید مسئول مکاتبات یا نویسنده مسئول مشخص شود. همچنین برای هر نویسنده فقط یک عنوان از یک موسسه باید ارسال شود.

چکیده مقاله باید به زبان فارسی و انگلیسی (چکیده حداقل 180 کلمه و حداکثر 250 کلمه) و کلمات کلیدی به زبان فارسی و انگلیسی (حداقل 5 کلمه و حداکثر 7 کلمه) ارسال شود.
تعداد کلمات مقاله: 5000 تا 8000 کلمه
متن اصلی مقاله باید شامل مقدمه، پیشینه تحقیق، سوال تحقیق، روش تحقیق و نتایج باشد.
تعداد محدود جدول با اعداد و سرفصل های زیر، مناسب برای چاپ.
تعداد محدودی از شکل ها، نمودارها و تصاویر با اعداد و عناوین زیر، مناسب برای چاپ.

پاورقی ها و بازگشت ها در متن و منابع

1- روش استناد: APA و درون متنی. 
مثلاً (الحسینی، 1412: 25).

2- به هیچ عنوان مرجع در حاشیه قرار نمی گیرد زیرا اطلاعات کامل مراجع ذکر شده در متن در قسمت منابع مقاله ذکر شده است.

3- از ارجاع مستقیم یا غیرمستقیم نام نویسنده (نویسندگان) مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

4- اسامی خاص، اصطلاحات لاتین و منابع توضیحی در حاشیه ذکر شود.

5- بازگشت به آیه ای از سوره های قرآن: (الماعون، 5) و بازگشت به نهج البلاغه: (نهج البلاغه: خطبه، 33).

6- استفاده از حروف ق و م به ترتیب برای نشان دادن تاریخ قمری و میلادی. (1340 قبل از میلاد / 1998 میلادی)

7- در صورتی که منبع نقل مذکور دو یا سه نویسنده داشته باشد، باید عنوان همه ذکر شود.

8- در صورتی که تعداد نویسندگان بیش از سه نفر باشد، فقط باید عنوان نویسنده اول ذکر شود و سپس از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

9- اگر بیش از یک منبع در متن ذکر شده باشد، باید با نقطه و کاما از هم جدا شوند: (;).

10- اگر نویسنده از منبعی در متن استفاده کرده است، باید نام منبع را تکرار کند (با استفاده از عبارات: همان، یا همان مکان، یا قبلی) صحیح نیست.

 

فهرست منابع نهایی

1 - قرآن و نهج البلاغه به ترتیب در رتبه اول فهرست منابع قرار دارند و به ترتیب حروف الفبا درج نمی شوند.

2- ترتیب منابع باید بر اساس حروف الفبای نام خانوادگی نام خانوادگی نویسنده باشد.

3- در صورتی که تعدادی از آثار نویسنده به ترتیب حروف الفبا به ترتیب قرار گیرند، باید نام نویسنده ذکر شود و استفاده از فونت درشت برای جلوگیری از تکرار نام نویسنده اشتباه است.


نمونه:


کتاب ها:

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388) فلسفه اعلی در علم حقوق. تهران: گنج دانش.

 


مقاله:

صفایی، سید حسین (1395). سخنی چند درباره کتاب حقوق خانواده، مجله نقد کتاب، (6)، 7-16.