سیر تکاملی حقوق مالکیت صنعتی در کشورهای غربی و تاثیرات آن بر کشورهای اسلامی برگزیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق دانشگاه قم

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق مالکیت فکری، دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه مفید، قم

10.22091/dplic.2024.10356.1011

چکیده

در تاریچخه و منشا پیدایش نظام اختراعات برخی از نویسندگان، اوایل رنسانس در ایتالیا حدود پانزدهم میلادی را منشا تحولات محسوب نموده اند ولی اسناد تاریخی قبل از میلاد مسیح، به ویژه در یونان باستان به طور مشخص، قانون سولون که منتسب به سیاستمدار این کشور می باشد را می توان منشا پیدایش اولیه این نظام محسوب نمود؛ نظامی مبتنی بر مجوز انحصاری از طرف دولت برای تعاملات و منافع اقتصادی جامعه در صنایع آن زمان. دیگر انواع حمایت ها از طریق نظام صنفی و لطف سلطنتی و... قرن ها پس از آن به وجود آمد که در نهایت در قرن هفدهم شبیه نظام کنونی در جامعه بشری ایجاد گردید که می توان شکوفایی و پیشرفت اقتصادی کشورهای صنعتی را مرهون توسعه این نظام دانست. در مورد علامات تجاری نیز هر چند تمایز بخشی مالکیت نیز پا به پای اختراعات بوده است ولی مفهوم نزدیک به زمان معاصر آن از حدود قرن دهم میلادی می باشد. در مورد نشانه های جغرافیایی نیز هر چند استفاده از آن در یک محصول خاص در قرن سیزدهم رواج داشته است ولی جنبه فراگیر آن در اوایل قرن نوزدهم بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی و با جمع آوری مطالب به روش کتابخانه ای، سیر این تحول و تکامل را در حوزه حقوق مالکیت صنعتی در مغرب زمین و تاثیر آن را در برخی از کشورهای اسلامی مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The evolution of industrial property rights in Western countries and its effects on selected Islamic countries

نویسندگان [English]

  • Seyed Hassan Shobeiri 1
  • Reza Soltani 2
  • Seyed Ahmad Dehghani 3
1 Associate Professor, Department of Intellectual Property Law, Faculty of Law, Qom University
2 Master's degree in intellectual property law, Qom University
3 Doctoral student of private law, Mofid University, Qom
چکیده [English]

In the history and the origin of

کلیدواژه‌ها [English]

  • Law of Solon
  • concession
  • industrial property
  • West
  • Islamic countries